Eesti Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Assotsiatsioon (EPPA)

Mittetulundusühing Eesti Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Assotsiatsioon (EPPA) on

2014 juunis asutatud ühendus eesmärgiga siduda psühhoanalüütilise psühhoteraapiaga tegelevaid organisatsioone Eestis.

Assotsiatsiooni eesmärgiks on psühhoanalüütilise teadmise ja praktika arendamine, tutvustamine ja õpetamine ning erinevate psühhoanalüütilise psühhoteraapiaga seotud organisatsioonide koostöö arendamine.

Assotsiatsioon teeb koostööd riigi- ja omavalitsusasutuste ning vabaühendustega Eestis ja välismaal, organiseerib erialaseid seminare, loenguid, töötubasid, konverentse psühhoanalüütilise teadmise ja praktika arendamise ja tutvustamise eesmärgil nii EPPA liikmetele kui avalikkusele ning organiseerib koolituse ja täiendõppe vastastikust vahetust.

 

Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EPPA)  liikmed on:

Noorukite Psühhoteraapia Seltsist (NPS)  noorukitepsyhholoogia.com

Eesti Grupianalüüsi Selts (EGAS)   egas.ee

Eesti Psühhoanalüütiline Selts   psyhhoteraapia.ee

One thought on “Eesti Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Assotsiatsioon (EPPA)”

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

Comments are closed.