EPPA

Eesti Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Assotsiatsioon (EPPA) on erinevaid Psühhoanalüütilisi Ühinguid ühendav katusorganisatsioon

2014 juunis asutatud ühendus eesmärgiga siduda psühhoanalüütilise psühhoteraapiaga tegelevaid organisatsioone Eestis.

Assotsiatsiooni eesmärgiks on psühhoanalüütilise teadmise ja praktika arendamine, tutvustamine ja õpetamine ning erinevate psühhoanalüütilise psühhoteraapiaga seotud organisatsioonide koostöö arendamine.

Assotsiatsioon teeb koostööd riigi- ja omavalitsusasutuste ning vabaühendustega Eestis ja välismaal, organiseerib erialaseid seminare, loenguid, töötubasid, konverentse psühhoanalüütilise teadmise ja praktika arendamise ja tutvustamise eesmärgil nii EPPA liikmetele kui avalikkusele ning organiseerib koolituse ja täiendõppe vastastikust vahetust.

Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EPPA)  liikmed on:

Noorukite Psühhoteraapia Seltsist (NPS)  noorukitepsyhholoogia.com

Eesti Grupianalüüsi Selts (EGAS)   egas.ee

Eesti Psühhoanalüütiline Selts   psyhhoteraapia.ee

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *